Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Ćmielowie z dnia 28 czerwca 2004r.