Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli doraźnej za okres 1999-2002 w dniach od 04 października do 05 listopada 2004 roku w Urzędzie Miasta i Gminy.