OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 lipca 2016 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości

rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego