OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 lipca 2016 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości

rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej

przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego