Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/137/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.