Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

    Lp.

 

 Karta informacyjna

 

1

 

 Numer karty/rok

 

 1/C//2015

2

 

 Rodzaj dokumentu

 

Projekt dokumentu

3

 

 Temat dokumentu

 

 Inne

 

4

 

 Nazwa dokumentu

 

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów

 

 

5

 

 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 W sprawie  działań  zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego oraz podniesienia szans Gminy Ćmielów na uzyskanie dofinansowania  ze środków krajowych i europejskich na w/w działania

6

 

 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 

 Gmina Ćmielów

 

7

 

 Znak sprawy

 

 R-Oś.602.1.2015                                                                              

 

8

 

 Dokument wytworzył

 

 Osoba fizyczna

 

9

 

 Data dokumentu

 

 

 

10

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

11

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 

 Nie dotyczy

 

12

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, Referat Rolnictwo i Ochrona Środowiska  

nr pok. 1, tel. 15 8612018 

13

 

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

 http://bip.cmielow.pl/?p=document&action=show&id=14687&bar_id=5761

14

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

Nie

15

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

brak

 

16

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 brak

 

17

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 brak

 

18

 

 Uwagi