Symbol:
G.6823

Wydział:
inspektor d/s planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Podstawa prawna:
Art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony jest od podjęcia uchwały przez Radę Miejską.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomości

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Wykupy pod ulice realizowane są pod zaplanowane inwestycje drogowe, w związku z tym kierowane są pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie wykupu terenów na poszerzenie istniejących ulic lub pod nowo projektowane ulice. Procedura taka kończy się zawarciem umowy notarialnej w kancelarii notarialnej i wypłatą odszkodowania właścicielowi nieruchomości.

Dokumenty