Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/150/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.