Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/151/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.