Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/152/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: terminu, częstości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.