Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/154/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.