Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/155/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektrycznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.