Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/160/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.