Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVI/165/2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu organizowania na Stadionie Miejskim w Ćmielowie meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej".