Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/168/2016 z dnia 18 października 2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2025.