Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/175/2016 z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego.