Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/177/2016 z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.