obrazek

Ogłoszenie

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW Z DOFINANSOWANIEM

60%

 

Informujemy, że na terenie Gminy Ćmielów odbędą się spotkania informacyjne odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie  3.1 „Wytwarzanie i Dystrybucja Energii ze Źródeł Odnawialnych”

TERMINARZ SPOTKAŃ:

- w dniu: 18 lutego 2017r. (sobota) w

- Strażnicy OSP Buszkowice,  m. Buszkowice, o godz. 13:00

- Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej, Brzóstowa 200A, o godz. 15:00

- Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie ul. Rynek 50, o godz. 16:30

- w dniu: 19 lutego 2017r. (niedziela) w:

- Strażnicy OSP w m. Boria, o godz. 14:00

- Szkole Podstawowej nr 1 w Ćmielowie ul. Długa 164, o godz. 16:00

 

Więcej informacji udziela:

- Paweł Cielecki, Romuald Wójcik Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pok. Nr 11, 12 tel. /15/ 8612018, e-mail: inwestycje@cmielow.pl