Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXI/195/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.