Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXI/196/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.