Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXI/197/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie: ustalenia górnych opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.