Uchwala Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/196/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów.