Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż Gmina Ćmielów przeznacza do sprzedaży w roku 2017  następujące składniki mienia komunalnego:

lp

nr działki

powierzchnia w m2

Nr KW

cena

położenie

przeznaczenie w mpo

opis

Uwagi

1

2765

894

28770

16 131,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

2

2718

992

26477

14 880,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

3

2719

999

26477

14 985,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

4

2720

997

26477

14 955,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

5

2721

998

26477

14 970,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

6

2722

995

26477

14 925,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

7

809

15036

37344

12 000,00 zł

Ćmielów

Teren rolny

działka niezabudowana

sprzedaż

8

1225/2

63958

37344

53 700,00 zł

Ćmielów

Teren rolny

działka niezabudowana

sprzedaż

9

1242/1

17 848

37344

14 990,00 zł

Ćmielów

Teren rolny

działka niezabudowana

sprzedaż

10

1248

17852

37344

15 000,00 zł

Ćmielów

Teren rolny

działka niezabudowana

sprzedaż

 11

2715

1242

KI1T/00026477/6

18 630,00 zł

        Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

12

2726

1321

KI1T/00026477/6

19 815,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

13

2777

745

28770

11 175,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna

działka niezabudowana

sprzedaż

14

940/3

261

28072

44 000,00 zł

Ćmielów

zabudowa jednorodzinna i usługowa

działka zabudowana

sprzedaż

15

13

7300

KI1T/00015432/2

8 135,00 zł

Czarna Glina

mieszkalnictwo zagrodowe i uprawy polowe

Działka zabudowana

sprzedaż

  16

101/2

         5600

KI1T/00023385/3

28 000,00 zł

Przeuszyn

zabudowa  usługowa

Działka zabudowana

sprzedaż

17

276

500

KI1T/00038621/8

2 135,00 zł

Stoki Małe

mieszkalnictwo zagrodowe

działka niezabudowana

sprzedaż

18

226/3

13283

KI1T/00027818/6

26 391,00

Krzczonowice

uprawy polowe

Działka niezabudowana

sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na okres 21 dni a osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości  na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) mogą składać wnioski najpóźniej do 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 – 440 Ćmielów