O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Ćmielowa ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych położonych w Ćmielowie na os. im. J. Kochanowskiego oznaczonych numerami:

- 2715 o pow. 0,1242 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 18 630,00 zł
- 2718 o pow. 0,0992 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 14 880,00 zł
- 2719 o pow. 0,0999 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 14 985,00 zł
- 2720 o pow. 0,0997 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 14 955,00 zł
- 2721 o pow. 0,0998 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 14 970,00 zł
- 2722 o pow. 0,0995 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 14 925,00 zł
- 2726 o pow. 0,1321 ha, KW Nr 26477 – cena wyw. 19 815,00 zł
- 2765 o pow. 0,0849 ha, KW Nr 28770 – cena wyw. 16 131,00 zł
- 2777 o pow. 0,0745 ha, KW Nr 28770 – cena wyw. 11 175,00 zł

Ceny wywoławcze są cenami brutto – sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11marca 2004r.

Działki położone są na terenie uzbrojonym w energię elektryczną i wodę –  w planie zagospodarowania, który utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003r. działki przeznaczone były pod tereny mieszkaniowe – osiedle domów jednorodzinnych.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. o godzinie 11 00 w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3000,00 zł do dnia 19 maja 2017r. ( w tym dniu środki muszą znajdować się na koncie ) nr konta:
BS Ożarów  nr:  12 9423 0000 2002 0024 8037 0027
w tytule przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi bezpośrednio po przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 4 – tel. ( 015 ) 861 – 20 – 18 wewn. 14.