Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIV/202/2017 z dnia 07 marca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.