Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/205/2017 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.