Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/206/2017 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkół podstawowych dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.