Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/207/2017 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Ćmielów jest organem prowadzącym.