Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/211/2017 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie: zasad korzystania z szaletu miejskiego zlokalizowanego w Ćmielówie.