Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVII/213/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.