Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVIII/214/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.