Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVIII/216/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.