W związku z faktem, iż w wymaganym terminie tj. do dnia 03.07.2017 r. do godz. 14.00  nie wpłynęły oferty na zaproszenie do składania ofert Pt. Obsługa gastronomiczna w trakcie imprezy plenerowej  „Dzień Ceramika”, w/w postępowanie zostaje unieważnione.