Symbol:
5148

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z poźn. zm.),
- art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej zawarte w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłcie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).


Opłaty:
Wolne od oplaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
Od 3 do 6 miesięcy od złożenia wniosku


Jednostka odpowiadająca:
Kancelaria Prezydenta RP

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego


Dokumenty
  • Wniosek stron, z którego wynika, że Jubilaci chcą, aby były im nadane medale za długoletnie pożycie małżeńskie

  • Dowody osobiste małżonków