Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/223/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.