Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XL/230/2017 z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na okres od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2018r.