Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/234/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy.