Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLII/243/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr XXV/153/2016 z dnia 29 lipca 2016r.