Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLII/244/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.