Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn."Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów".