Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/249/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stoki Stare.