Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVI/260/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.