Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVI/258/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie.