Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVI/259/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej.