Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVII/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia zmieniające zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustalenia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Krzemionki Opatowskie.