1/F/17 - prognoza oddziaływania na środowisko II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa.