Protokół Nr XLIX/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 22 marca 2018 roku.