Protokół Nr LI/2018 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 13 kwietnia 2018 roku.