Protokół Nr LIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 21 czerwca 2018 roku