Protokół Nr LIV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku